Tjenester

Opplysning pr. tlf og sms
  • Telefonnumre
  • Adresser
  • Fødselsdager
  • Åpningstider
  • Veibeskrivelse
  • etc...
Spør oss om hva du vil. Hvis vi ikke kan hjelpe deg, er samtalen gratis.

Settover
Vi setter deg over til telefoner i Norge/EU.


Åpningstider

Man-fre
kl: 0800-1600

Priser

Telefonhenvendelse
Kr. 17,00 pr samtale, inntil 5 minutt, inklusive settover (Norge/EU) og opplysning pr sms.

Henvendelse pr SMS
Vi besvarer din sms for kr. 12,00. SMS leses manuelt og besvares fortløpende i åpningstiden.

Gratis henvendelse
Enhver henvendelse til oss er gratis hvis vi ikke kan hjelpe deg.

 
 

Luren v/Karl Skartveit, Odalsvegen 300, 2219 Brandval. Tlf.: 62 00 30 89.